TRAINING & EDUCATION - ĐÀO TẠO & TẬP HUẤN

Hoạt động đào tạo sau đại học và tập huấn nâng cao năng lực cho các cán bộ chuyên môn 

CeREC hiện có nhiều phó giáo sư và tiến sỹ đã và đang tham gia tích cực vào việc đào tạo sau đại học, bao gồm giảng dạy các chuyên đề theo quy định của Bộ Đào tạo và Giáo Dục và hướng dẫn các học viên cao học thực hiện các dề tài nghiên cứu và xây dựng luận án thạc sỹ và luận án tiến sỹ. Các phó giáo sư và tiến sỹ của CeREC đều là những người hướng dẫn có kinh nghiệm, nhiệt tình và có trách nhiệm cao.  Hãy truy cập vào trang About CeREC/Scientific staff để có thêm thông tin về lĩnh vực chuyên môn và địa chỉ liên lạc của các phó giáo sư, tiến sỹ.  CeREC cũng thường xuyên tổ chức các khóa tập huấn nâng cao nghiệp vụ quản lý và bảo tồn đa dạng sinh học cho các cán bộ các khu bảo tồn thiên nhiên và các bộ lâm nghiệp của các địa phương. 

 

                      

 

Các luận án tiến sỹ và thạc sỹ do các cán bộ của CeREC hướng dẫn 

 I. Luận án Tiến sỹ

 

Đề tài luận án: Nghiên cứu đặc điểm sinh thái và bảo tồn quần thể Voọc xám (Trachypithecus crepusculus) ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên, tỉnh Thanh Hoá
          NCS: Nguyễn Đình Hải
          Hướng dẫn: PGS.TS. Nguyễn Xuân Đặng
          Năm bảo vệ: dự kiến 2018

Luận án "Nghiên cứu đa dạng thành phần loài, đặc điểm phân bố và tình hình nguồn lợi khu hệ cá lưu vực sông Đáy và sông Bôi".
          NCS: Ngô Thị Mai Hương
          Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực
          Năm bảo vệ: 2015

Luận án "Nghiên cứu bảo tồn quần xã thú móng guốc chẵn (Artiodactyla) ở Khu Bảo tồn thiên nhiên và Di tích Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai"
          NCS: Nguyễn Hoàng Hảo
          Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng
          Năm bảo vệ: 2015

Luận án "Nghiên cứu đa dạng sinh học và các giá trị dịch vụ của hệ sinh thái rừng tại KBTTN Bắc Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị"
          NCS: Khổng Trung
          Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng
           Năm bảo vệ: 2014

Luận án "Nghiên cứu đặc điểm sinh thái dinh dưỡng của quần thể Voọc mũi hếch Rhinopithecus avunculus (Dollman, 1912) ở khu vực khau Ca, tỉnh Hà Giang và đề xuất giải pháp bảo tồn"
          NCS: Nguyễn Thị Lan Anh
          Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng, PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn
          Năm bảo vệ: 2014

Luận án "Nghiên cứu tính đa dạng và một số mối quan hệ sinh thái của khu hệ chim ở Vườn quốc gia Pù Mát, tỉnh Nghệ An"
          NCS: Ngô Xuân Tường
          Hướng dẫn: PGS. TS. Lê đình Thủy, PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng.
          Năm bảo vệ: 2012

Luận án "Góp phần nghiên cứu cá lưu vực sông Đà thuộc địa phận Việt Nam".
         NCS: Nguyễn Thị Hoa
         Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực
        Năm bảo vệ: 2011

Luận án "Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm phân bố và tình hình nguồn lợi Khu hệ cá ở lưu vực sông Sài Gòn"
         NCS: Tống Xuân Tám
         Hướng dẫn: Nguyễn Hữu Dực
         Năm bảo vệ: 2011

Luận án "Khu hệ cá lưu vực sông Cả thuộc địa phận Vườn Quốc gia Pù Mát và Vùng phụ cận"
          NCS: Nguyễn Xuân Khoa
          Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực
          Năm bảo vệ: 2010

Luận án "Nghiên cứu khu hệ thú góp phần xây dựng Khu bảo tồn thiên nhiên Mường Do huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La".
         NCS: Trần Hồng Hải
         Hướng dẫn: PGS: Lê Xuân Cảnh, PGS. T S. Nguyễn Xuân Đặng
         Năm bảo vệ: 2010

Luận văn "Góp phần nghiên cứu Khu hệ cá sông Mã thuộc địa phận Việt Nam"
          NCS: Dương Quang Ngọc
          Hướng dẫn: PG S. T S. Nguyễn Hữu Dực
          Năm bảo vệ: 2007

II. Luận văn Thạc sỹ

Luận văn "Nghiên cứu tính đa dạng loài và tình trạng bảo tồn của các loài Gậm nhấm (Rodentia) ở Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, tỉnh Quảng Bình". Thạc sỹ Nguyễn Xuân Nghĩa (2013). Hướng dẫn: T S. Vũ Đình Thống

Luận văn "Khu hệ cá lưu vực sông Giăng thuộc địa bàn các huyện Thanh Chương và Anh Sơn, Nghệ An". Thạc sỹ Trịnh Xuân Chiến (2011). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực

Luận văn "Thành phần loài và đặc điểm phân bố cá lưu vực sông Đằm, sông Đạt và sông Chu thuộc địa bàn huyện Thường Xuân – Thanh Hóa". Thạc sỹ  Lê Như Trang (2011). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luận văn "Thành phần loài cá lưu vực sông Cả thuộc địa bàn các huyện Thanh Chương, Đô Lương và Anh Sơn, tỉnh Nghệ An". Thạc sỹ Hoàng Ngọc Thận (2011). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực

Luận văn "Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái loài Cheo cheo nhỏ (Tragulus kanchil Raffles, 1821) ở Khu Bảo tồn thiên nhiên - Văn hóa Đồng Nai phục vụ công tác quản lý bảo tồn". Thạc sỹ Đinh Thị Đào (2011). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng.

Luận văn "Nghiên cứu thực trạng, đề xuất quy hoạch và các giải pháp quản lý vùng đệm KBTTN Pù Hu, tỉnh Thanh Hóa". Thạc sỹ Vũ Văn Đạt (2011). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng.

Luận văn "Thành phần loài cá lưu vực sông Hồng thuộc địa bàn Thái Bình – Nam Định". Thạc sỹ Vũ Thị Hồng Ninh (2010). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực

Luận văn "Nghiên cứu bảo tồn quần thể Bò tót (Bos gaurus) và quần thể Tê giác một sừng java (Rhinoceros sondaicus) ở khu vực Cát Lộc, VQG Cát Tiên". Thạc sỹ Bạch Thanh Hải (2010). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng.

Luận văn "Nghiên cứu đánh giá tình trạng khai thác, sử dụng lâm sản trái phép ở khu vực Tây Thiên, VQG Tam Đảo và đề xuất giải pháp kiểm soát quản lý". Thạc sỹ Lâm Thị Hoan (2010). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng.

Luận án "Đa dạng sinh học cá lưu vực sông Bến Hải – Quảng Trị". Thạc sỹ Nguyễn Văn Giang (2010). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực

Luận văn "Nghiên cứu đánh giá giá trị bảo tồn khu hệ thú, xác định các tác nhân đe doạ và đề xuất giải pháp quản lý bảo tồn khu hệ thú ở Khu bảo tồn thiên nhiên Hữu Liên, tỉnh Lạng sơn". Thạc sỹ Lê Anh Tùng (2010).

Luận án "Đa dạng sinh học cá lưu vực sông Thạch Hãn, Quảng Trị". Thạc sỹ Hồ Anh Tuấn (2010). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực

Luận án "Khu hệ cá sông Gianh, tỉnh Quảng Bình". Thạc sỹ Mai Thị Thanh Phương (2010). Hướng dẫn PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực

Luận văn "Nghiên cứu giá trị đa dạng sinh học ở Khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Nha (tỉnh Sơn La), dự báo tác động tiêu cực của Dự án thủy điện Trung Sơn đến khu bảo tồn và đề xuất các biện pháp quản lý bảo vệ". Thạc sỹ Nguyễn Trọng Tài (2010). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng.

Luận văn "Nghiên cứu hiện trạng quần thể, một số đặc điểm sinh thái, tập tính của bò tót (Bos gaurus) ở Vườn Quốc gia Cát Tiên và đề xuất biện pháp quản lý bảo tồn". Thạc sỹ Nguyễn Văn Thanh (2009)

Luận án "Thành phần loài và phân bố khu hệ cá sông Hương, Thừa Thiên – Huế". Thạc sỹ Nguyễn Văn Hoàng (2009). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực

Luận án "Nghiên cứu thành phần loài và đặc điểm phân bố khu hệ cá một số song thuộc khu vực Hà Nội". Thạc sỹ Trần Bích Thảo (2008). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực

Luận án "Thành phần loài, phân bố cá sông Hậu (đoạn Thốt Nốt, Cần Thơ đến An Phú, An Giang". Thạc sỹ Đinh Minh Quang (2008). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguuyẽn Hữu Dực

Luận văn "Nghiên cứu đa dạng loài của khu hệ thú góp phần đề xuất hành lang sinh cảnh ở Vườn quốc gia Kon Ka Kinh và Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Cha Răng". Thạc sỹ đặng Thăng Long (2008). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng.

Luận văn "Nghiên cứu tính đa dạng sinh học thú tại Khu bảo tồn thiên nhiên ĐaKrông, tỉnh Quảng Trị làm cơ sở khoa học cho các giải pháp quản lý, bảo tồn". Thạc sỹ Nguyễn đắc Mạnh (2008). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng.

Luận văn "Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái và kỹ thuật nhân nuôi dúi mốc lớn (Rhizomys pruinosus Blyth, 1851)". Thạc sỹ Nguyễn Thanh Tân (2008). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng.

Luận văn "Nghiên cứu tình trạng khai thác sử dụng, chăn nuôi các loài gấu (Họ Ursidae) ở Việt Nam và đề xuất một số biện pháp bảo tồn chúng". Thạc sỹ Hoàng Thị Tươi (2008). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Xuân Đặng.

Luận án "Thành phần loài, phân bố cá sông Hậu (đoạn Thốt Nốt, Cần Thơ đến An Phú, An Giang". Thạc sỹ Đinh Minh Quang (2008). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luận án "Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm phân bố cá lưu vực sông Phó Đáy thuộc địa phận các tỉnh Tuyên Quang và Vĩnh Phúc". Thạc sỹ Vũ Thị Thu Hương (2007). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luận án "Góp phần nghiên cứu khu hệ cá sông Kiến Giang thuộc địa phận Quảng Bình".Thạc sỹ Tạ Thị Thủy (2006). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luận án "Góp phần nghiên cứu khu hệ cá sông Long Đại thuộc địa phận Quảng Bình". Thạc sỹ Trần Đức Hậu (2006). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luận án "Nghiên cứu thành phần loài, đặc điểm phân bố khu hệ cá sông Sài Gòn". Thạc sỹ Tống Xuân Tám (2004). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luận án "Góp phần nghiên cứu khu hệ cá nội địa Cà Mau". Thạc sỹ Nguyễn Hồng Nhung (2003). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luận án "Biến động thành phần các loài cá của Khu hệ cá vùng hồ Ba Bể, tỉnh Bắc Cạn". Thạc sỹ Nguyễn Trọng Hiệp (2001). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luânh án "Góp phần nghiên cứu Khu hệ cá sông Mực, Thanh hóa". Thạc sỹ Lê Viết Thắng (2001). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luận án "Góp phần nghiên cứ khu hệ cá ở các khe suối Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Mát và vùng phụ cận". Thạc sỹ Nguyễn Xuân Khoa (2001). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luận án "Góp phần nghiên cứu khu hệ cá sông Đà thuộc địa phận các tỉnh Lai Châu và Sơn La". Thạc sỹ Nguyễn Thị Hoa (2001). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luận án "Nghiên cứu Thành phần loài, đặc điểm phân bố và tình hình nguồn lợi khu hệ cá sông Mã thuộc địa bàn các tỉnh Sơn La và Lai Châu". Thạc sỹ Dương Quang Ngọc (2000). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luận án "Điều tra nghiên cứu hiện trạng khu hệ cá hồ chứa Thác Bà – Yên Bái". Thạc sỹ Ngô Sĩ Vân (2000). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

Luận án "Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh thái học cá cờ (Macropodus opercularis) trong điều kiện nuôi". Thạc sỹ Ngô Thị Huệ (2000). Hướng dẫn: PGS. TS. Nguyễn Hữu Dực.

(Còn nữa sẽ tiếp tục cập nhật)