Structure and Contact details

CENTRE FOR RESOURCES, ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE

TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

 

 

Director: NGUYEN XUAN DANG (Mr.)
Giám đốc: NGUYỄN XUÂN ĐẶNG (PGS.TS)
Qualification: Associate Professor, Ph.D.
Contact details: Tel: 84-913312431. Email: dangiebr@gmail.com and dangcerec@gmail.com

Deputy Director: NGO XUAN TUONG (Mr.)
Phó giám đốc: NGÔ XUÂN TƯỜNG (Tiến sỹ)
Qualification: Ph.D.
Contact details: Tel: 84-912099978 , Email: tuongiebr@gmail.com

 

Head of Admnistration and Accounting Unit:
MAI THI LIEN (Mrs.)
Trưởng Bộ phận Hành chính - Kế toán:
Mai Thị Liên, Cử nhân

Qualification: B.SC. on Economics and Finance, accountant of CeREC
Contact details: Tel: 0936298959, Email: liencerec@gmail.co

Head of Project Management and Coordination:
NGUYEN XUAN NGHIA (Mr.)
Trưởng Bộ phận Quản lý và Điều phối các dự án:
NGUYỄN XUÂN NGHĨA (Thạc sỹ).

Qualification: Master of Science
Contact details: Tel: 84-901542011, Email: nghiaiebr@gmail.com


Head office address: No.26, lane 17 Phung Chi Kien Street, Cau Giay District, Hanoi City, VIETNAM. Tel: 84-2437561347.
Mobile: 84-913312431. Email: dangcerec@gmail.com

Văn phòng: Số 26, ngõ 17 Phố Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội. ĐT: 0243 7561347. Email: dangcerec@gmail.com

***************************************************************

 

Scientific Team - Đội ngũ cán bộ khoa học [Xem >> ]