Structure and Contact details

CENTRE FOR RESOURCES, ENVIRONMENT AND CLIMATE CHANGE

TRUNG TÂM TÀI NGUYÊN, MÔI TRƯỜNG VÀ BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

Director: Nguyen Huu Duc , Associate Professor, Ph.D.
Tel: 84-983451942. Email: duc.nguyen1942@gmail.com

Deputy Director: Nguyen Xuan Dang, Associate Professor, Ph.D.
Tel: 84-913312431. Email: dangiebr@gmail.com and dangcerec@gmail.com

Head of Admnistration and Accounting Unit: Mai Thi Lien, BSc.
Tel: 0936298960 Email: liencerec@gmail.com

Head Office: 26/17 Phung Chi Kien Street, Cau Giay District, Hanoi, VIETNAM
Tel: 84-437561347. Email: dangcerec@gmail.com

***************************************************************

Giám đốc: Nguyễn Hữu Dực, Phó Giáo sư, Tiến sỹ 
DT: 0983 451 982 Email: duc.nguyen1942@gmail.com

Phó giám đốc: Nguyễn Xuân Đặng, Phó giáo sư, Tiến sỹ
DT: 0913312431. Email: dangiebr@gmail.com hoặc dangcerec@gmail.com

Trưởng Phòng Hành chính - Kế toán: Mai Thị Liên, Cử nhân
ĐT: 0936298960 Email: liencerec@gmail.com

Văn phòng:  Số 26/17 Phố Phùng Chí Kiên, quận Cầu Giấy, Hà Nội
DT: 043 7561347.  Email: dangcerec@gmail.com  

 

Scientific Team - Đội ngũ cán bộ khoa học [Xem >> ]