The Ostrava Zoo Charity Running for Conservation of Tonkin Snub-nosed Monkey in Vietnam

Vườn thú Ostrava (CH Séc) tổ chức cuộc thi chạy từ thiện ủng hộ bảo tồn Voọc mũi hếch ở Việt Nam

The Ostrava Zoo (Czech Republic) is organizing a charity run on Wednesday, August 30, 2017 to support the conservation of  Tonkin Snub-nosed Monkey  (Indochinese langur) in Vietnam

Tonkin Snub-nosed Monkey  (Indochinese langur) is  one of the 25 most endangered primates of the world.  World population of the species is estimated less than 200 individuals and only one viable populations of about 120 individuals remained in Khau Ca Conservation Area,  Northern Vietnam.  Centre for Resources, Environment and Climate Change (CeREC) in cooperation with other local conservation organization is doing their best to protect the TSM from extinction. With the help from international conservationists (including the Ostrava Zoo) we  are able to motivate local residents to not hunt animals, not destroy the forest and support scientists to collect data on the species ecological requirement for enhancing the species conservation.

We sincerely thank  Ostrava Zoo for organizing this useful event and wish all participants  to have a very happy day by the event

See more information  about Ostrava Zoo at http://www.zoo-ostrava.cz/cz/zoo/novinky/1564-beh-zoo-ostrava-pro-langury-se-blizi/

Director of Ostrava Zoo (Mr. Petr Čolas) joined distribution of TSM conservation poster during his visit to Khau Ca TSM conservation Area in November 2016. Giám đốc Vườn thú Ostrava Zoo (ngài Petr Čolas) tham gia phát apphích bảo tồn VMH cho người dân địa phương tại Tùng Bà, Hà Giang thành 11/2016

Vườn thú Ostrava (CH Séc) sẽ tổ chức cuộc thi chạy từ thiện vào ngày 30/8/2017 để ủng hộ bảo tồn Voọc mũi hếch (VMH) ở Việt Nam. VMH là một trong 25 loài linh trưởng đanh bị đe dọa tuyệt chủng cao nhất trên thế giới. Ước tính, hiện nay loài VMH chỉ còn không quá 200 cá thể, sinh sống thành các nhóm nhỏ và chỉ có một nhóm duy nhất đủ lớn với khoảng 120 cá thể ở khu vực Khau Ca, tỉnh Hà Giang, phía Bắc Việt Nam. Trung tâm Tài nguyên, Môi trường và Biến đổi Khí hậu (CeREC) đang phối hợp với các tổ chức bảo tồn của Việt Nam quyết tâm bảo vệ loài VMH khỏi sử tuyệt chủng. Với sự tài trợ của các tổ chức bảo tồn quốc tế, chúng tôi đang tuyên truyền và hỗ trợ cộng đồng dân cư địa phương thực hiện không săn bắn động vật hoang dã, không xâm hại sinh cảnh sông củaVMH và hỗ trợ các nhà khoa học nghiên cứu các yêu cầu sinh thái của VMH phục vụ công tác bảo tồn loài thú quý hiếm này.
Chúng tôi chân thành cảm ơn Vườn thú Ostrava tổ chức sự kiện rất hữu ích này và chúc cho các du khách tham gia sự kiện có một ngày vui vẻ và đầy ý nghĩa
Có thể tìm hiểu thêm thông tin về Vườn thú Ostrava và cuộc thi chạy từ thiện tại địa chỉ sau:http
://www.zoo-ostrava.cz/cz/zoo/novinky/1564-beh-zoo-ostrava-pro-langury-se-blizi/