New Species - Loài mới phát hiện

A new species Hoya hanhiae (Apocynaceae, Asclepiadoideae) from Central Vietnam - Phát hiện loài Cẩm cù hạnh Hoya hanhiae mới cho khoa học

2014-05-22
PHÁT HIỆN LOÀI CẨM CÙ HẠNH MỚI CHO KHOA HỌC [Xem>>]  Hoya R. Br. (Apocynaceae, Asclepiadoideae) consists of over 200 species that occur in tropical South-East Asia, tropical islands of Pacific Ocean, and Queensland. Of which, twenty four species were reported from Vietnam up to now. During recent field trip,...

Read more

Beautiful and Rare picture of Abies delavayi subsp. fansipanensis - Ảnh đẹp và hiếm của Vân Sam Phanxipang - Abies delavayi subsp. fansipanensis

2014-05-01
Để tiếp cận và chụp được ảnh của Vân Sam Phanxipang là điều không phải dễ dàng, ngay người viết bài này cũng chưa từng có cơ hội được làm điều đó. Thật vinh hạnh và may mắn làm sao, GS. Phan Kế Lộc đã gửi tặng cho Blog...

Read more

Paphiopedilum rungsuriyanum, a new slipper orchid species discovered in Northern Lao - Phát hiện một loài lan hài mới rất đẹp ở Bắc Lào

2014-05-29
 PHÁT HIỆN MỘT LOÀI LAN HÀI MỚI RẤT ĐẸP Ở BẮC LÀO [Xem >>] A grower Niwat RUNGRUANG from Thailand received a number of small orchid plants from North Lao under the name of Paphiopedium canhii and when the plants came to bloom in May 2014, he realized that these Paphs...

Read more

Phát hiện đầu tiên về loài Chuột đá trường sơn Laonastes aenigmamus tại Việt Nam - The first country records of Laotian rock rat in Vietnam

2016-09-26
  Vào những năm 1996-1999, hai nhà khoa học gồm M.F. Robinson và R.J. Timmins đã thu được 12 mẫu của một loài thú gậm nhấm lạ có tên địa phương là "Kha nượu" bày bán ở các chợ thuộc huyện Thà Khẹt, tỉnh Khăm Muộn. Phân tích các đặc điểm...

Read more

Rare orchid species Bulbophyllum salmoneum - Lan lọng hồng da cam mới và hiếm gặp

2014-05-07
 Lan lọng hồng da cam mới và hiếm gặp Bulbophyllum salmoneum  Lan lọng hồng da cam Bulbophyllum salmoneum được L. Averyanov. và J.J.Verm. mô tả vào năm 2012 trên tạp chí Taiwania số 57(2) trang 127-152. Loài này được phát hiện tại tỉnh Quảng Bình của Việt Nam. Chúng được tìm thấy...

Read more

The first record of Nephelaphyllum pulchrum in Vietnam - Lan đá quý (jewel orchid) Nephelaphyllum pulchrum - Loài mới ghi nhận cho Việt Nam

2014-05-01
Nephelaphyllum pulchrum có nguồn gốc Java, Sumatra, Malaysia, Borneo, và Philippines, nơi nó phát triển dưới bóng trong rừng ẩm ướt. Nephelaphyllum pulchrum thường phát triển đặc biệt bởi màu bạc hấp dẫn và lá màu xanh lá cây, hoa vàng. Nephelaphyllum pulchrum là một phong lan nhỏ trên mặt...

Read more

Pages: [1] (Found: 6 records)