Beauteful Nature of Ninh Thuan - Nét đẹp thiên nhiên Ninh Thuận

Ninh Thuan is located in Central Vietnam sea coast and is  the driest zone in Vietnam. This arid climate and costal location make the nature of the province very specific that could not find anywhere in Vietnam. Bellow, are some pictures of this wonderful nature taken by us during our study for Environment Impact Assessment of Nuclear Power Project  .

Ninh thuận thuộc vùng duyên hải miền trung Việt Nam, là  nơi có khí hậu khô hạn nhất Việt Nam. Khi hậu khô hạn và vị trí ven biển đã tạo cho thiên nhiên của Ninh Thuận những nét đặc thù mà ít có nơi nào ở Việt Nam được. Dưới đây xin giới thiệu một số ảnh đẹp về Ninh Thuận do chúng tôi chụp được trong thời gian thực hiện dự án nghiên cứu đánh giá tác động môi trường Dự án phát triển điện hạt nhân tại đây

 Pic 1. Arid forest with beautiful rock arragement - Rừng khô hạn và kỳ quan đá xếp

Pic. 2 Unbelievable beautiful sand dunes in Mui Dinh Isthmus - Những đụn cát đẹp lạ thường ở Mũi Dinh

Pic 3. It is interesting to walk on the Dune - Thật thú vị khi đi trên những đụn cát 

Pic 4. How to cross this high sand wall ? - Làm sao để vượt qua bức tường cát này nhỉ ?

Pic 5. Sea turle santuary is the breeding area of hundred sea turtles every year - Các loài rùa biển thường đến đẻ trứng tại khu bảo tồn rùa biển của Vườn quốc gia Núi Chúa

Pic. 6. Beautiful Vinh Hy bay in Ninh Thuan Province - Cảnh đẹp vịnh Vĩnh Hy

Pic 7. Aquaculture is key industry in Ninh Thuan Province - Nuôi trồng thủy sản là ngành sản xuất quan trọng ở Ninh Thuận

Pic 8. Two fishermen are fising the the Ninh Thuan sea coat - Hai người đánh bắt cá trên vịnh Vĩnh Hy

  

 Pic 9. This is plant is locally famous as "long-lived plant" because in dry season the plant seemed completely dry dead, however, just rain comes it becomes green very rapidly - Loài thực vật này người dân địa phương gọi là "cây trường sinh bất tử" do vào mùa khô cây hoàn toàn khô chết nhưng chỉ vừa khi có mưa xuống nó trở lại xanh tươi rất nhanh. Người dân địa phương dùng cây này làm thuốc uống mong được "trường sinh bất lão" 

Back to Top